HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K | 12009 Hits

HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K
 
 
JETH KE DU-PARIHA ME https://www.lovebreitling.com/
chAND K EJORIYA ME
RAHBE SANGE SANG
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K

MATI K MURAT JANKA
BANI AHAN KE SURAT JANKA
RAHBE SANGE SANG
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K
 
NAI CHAHI KONO HAMRA PAISA KA DHER
NAI CHAHI SONA AA CHANDI K DHER
PHATELE PAHIRBE, FUSE ME RAHBE MAGAR
RAHBE SANGE SANG
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K

JETH KE DU-PARIHA ME
chAND K EJORIYA ME
RAHBE SANGE SANG
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K

KONO SIKYAT NAI HAM KARAB
KONO GALTI HUYA, T HAMRA MAF KARAB
KAKRO NAI KAHBE APAN DUKHRA
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K

AHAK HAM PUJA KARAB
DEEN RATI SEWA KARAB
SAPNO ME DEKHAB AHIN K SAPNA
HYO SAJAN JeBAI NAI HAMRA CHORI K
 

--
YOUR

Truly  

Ashok Jha "ANAND"
jhaashok2005@rediffmail.com
9873780087 http://www.rolexswiss.co.uk/
 
 
cheap Breitling imitation best imitation watches uk

---Recommended Members