DAHEJ | 11942 Hits

 

DAHEJ

rup k charcha kona kari
bajar bahut garam achhi
prem k charcha kona kari
jebi paral naram achhi
taka-taka-taka-taka
take par daar madar aral achhi http://www.watchpower.eu/
 
 
 
ham ke chhi
ki naam achhi
kon gaam ghar
ki pariwar k parivesh achhi
sab achhi fika
jan jeb naram achhi
 
RATE LIST Tangl achhi
kumhar jau-jeb paral naram achhi
doctor-10lakh+car
engineer -8 lakh+car
sarkari naukri-5 lakh+motorcycle
pitaji k sarkari naukri-3L+motor cycle
5BIGHA KHET-2L+motor cycle
DILLI SET-1lAC+Motor cycle
 
 
har jagah-plus k charcha
daan dahej sab san badka
beti k baap -maath kailain neecha
aab ki karab
kona karab
karab nai t marab
sasto karab
t 1Lac plus
kona kari
plus k jogaar
kona mitat e atyachhar
 
 
 
mithile sirf nai
duniya jair rahal achhi
dahej k aagi me
sanskaar jhulais rahal achhi
ke auta agu ?
ek dosrak muh taki rahal achhi
 
 
 
 
ashok jha "anand"
9873780087 http://www.omegaonlineshop.com/
imitation uk rolex cheap omega imitation

---Recommended Members