Mithila aur mathil - kalhi aur aaee | 14570 Hits

"Mithilanchal" sunitai e abhash hoyeet achhi, je hum koono prakriti ke ehen nagri me abi chukal chhi, jahi tham khood ram janki basait chaith !

 

Phoos k ghar, char par kadima, kumhar, tirkor k lati, ghar k bagal me puaar k taal, dalan par do chari ta barad ekta gaay ya mahish, kachhi sadak, sanjh me lalten ya dibiya k ejot, eha chhal mithila !

Thanda k masum, dalan par barkata ghoor, agal bagal me baisal baba kaka, tarah tarah k baat chit, kakaro bibah, kakro upnayan, kakro mundan k charcha, koon khet me ki ropab, kai tham chori bhelia, kahi tham daka, eha chhal mithila !

Aam gachhi me bansh k machan, ohi par phoos k jhopri, nicha me rakhal aam k jhora, pain pibai lel ghaila, bombay aur kishanbhog aam k swad, apna gaach chhori ankar gaach k aam k maja, bina bihar k bharal aam k jhora, ohi par pariwarak baisar !

Pibai lel, bhoj bhat lel, nahai lel ennar k pain, enar par hardam das-bis, purash bachha k nahait manmohk dirshya, apna s jeth k agu ghungat, baise lel pirhi, khai lel pholhi thari, pibai lel lota, gaam k bahar pokhairdees jenai!

Kakro ankar kasht s dookhi, anka lel man bechain, noot hakar pornai, bhar k sandesh, doli k bidai, badka s badka bimari k gaon m elaj !

babu-maa, kaka-kaki, dai-baba, didi-pisa, mama-mami aur anke anmol swadist wachan, eha chal miathil..........

Sab kichhu badail gel

Phoos k jagah eta, kadima kumhar trikor k lati k jagah-gamla, ghar k bagal m bideshi ground, sanjh me lalten, dibiya k jagah phokphokiya ejot eha chhi mithila.

Thanda k mausham, lok apna ghar me rajai k nichha dabal, bagal me baisal khaomsi, tension k tanhai, ghoor thanda bha gel achhi, agal bagal baisal- berookhi. Eha achhi mithila !

nai achhi aab aam gachhi me bansh k machan, ohi par phoos k jhopri, nicha me rakhal aam k jhora, pain pibai lel ghaila, bombay aur kishanbhog aam k swad, aam k gachhi bika chukal achhi ohi mausam k lel, eha achhi mithila !

Nahi rahal aab ennar, sab apna angana me hand pipe je dhasa nene chaith, enar koora-karkat s bhair chukal achhi, nahi rahal parda, apna s jeth k agu ghungat, kiyak t bahoot kame aab sari pahire chhaith, hunka tan par aab mexi aur soot sobhai chhain, baise lel pirhi k jagah l lelak dining table, pokhairdeesh bahar janai k koon kaaj jakhan ghare me sefty paikhana bha gel acchi, eha achhi mithila !

Kakro ankar kasht s sookhi, anka s nai koonu matlab, noot hakar bisair galith, rupaiya k sandesh, car k bidai, chot s chot bimari k all india medical m elaj, eha eha achhi mithila !

Babu-maa k jagah l lelak mom & daid, kaka-kaki k jagah l lelak uncle & aunty, dai-baba k jagah l lelak grand father & grand mother, aur aneko rista bhujlo nai achhi humra etek naam, badail gel swad, eha achhi mithila !

"Ekhno der nai bhel achhi, he mithilak beta, sambhaloo ahan, o humer mithile chal jata mai baap k lel beta k ankhi me noor abit chhal, nahi jau western culure k taraph, nahi t jarra k sirph kahat

"So sad- dad is gone"

ashok jha "anand"

---Recommended Members